[ Hi No Teri Nagara Ame No Furu ]

Translations

Language
Phrases
Connections
English
  • Hi No Teri Nagara Ame No Furu
日本語
  • 陽の照りながら雨の降る

Data sources: Google Freebase.